KABAMA s.r.o.

Prenechajte Vaše starosti s azbestom nám. Zaoberáme sa likvidáciou azbestu v okresoch Rožňava, Revúca, Rimavská Sobota a ďalších.

Povolenia

Pred samotnou likvidáciou je nevyhnutné vyriešiť potrebné povolenia v zmysle platnej legislatívy. Nie je to jednoduchý proces a môže zabrať čas, ale radi sa o túto časť postaráme namiesto Vás. Bez platného povolenia nie je možné realizovať odstránenie azbestových materiálov, preto s tým počítajte pri plánovaní Vašej rekonštrukcie.

Realizácia

Po obdržaní platného povolenia a koordinácii všetkých zúčastnených na danom mieste, bezpečne odstránime materiál s obsahom azbestu podľa schválených postupov a bezpečne ho prevezieme na schválené miesto likvidácie.                                                                                 

Azbest dokázateľne spôsobuje rakovinu. Nechajte to na profesionálov

Overené postupy

Pri práci používame časom preverené a hlavne úradmi schválené postupy.

Čisté prostredie

Naša práca neohrozuje okolie a po skončení zanecháme pracovný priestor čistý, bez nebezpečenstva ohrozenia zdravia obyvateľstva.

Ekologické

Naša kontrola kvality zabezpečí, že Váš odpad sa nikdy neocitne na nepovolenej skládke odpadu. Obdržíte doklad, kde bol odpad likvidovaný.

Maximálna spokojnosť

Snažíme sa o čo najrýchlejšie vybavenie zákazky pre klienta tak, aby bol maximálne spokojný a stálo ho to čo najmenej.

Cena

Finálna cena likvidácie azbestu sa odvíja od plochy strechy, typu krytiny a vzdialenosti. Môžeme likvidáciu azbestu zabezpečovať komplet ako celok, alebo len niektoré časti. Pre nezáveznú cenovú ponuku vyplňte formulár.

Likvidácia azbestu na Slovensku sa vykonáva v zmysle ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Azbest je kvalifikovaný ako nebezpečný odpad a ako s takým, je s ním fyzickým osobám zakázané zaobchádzať. Citujeme z uvedeného zákona, tretia časť, §12 : „ Fyzická osoba nesmie nakladať alebo inak zaobchádzať so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb s obsahom azbestu.“.

Legislatíva nepripúšťa žiadnu možnosť svojpomocnej likvidácie materiálov obsahujúcich azbest. Ide v tomto prípade nielen o vaše ohrozenie, ale aj ohrozenie verejného zdravia hlavne susedov. V závislosti od poveternostných podmienok môže byť kontaminovaná oblasť až cca 3km od miesta likvidácie!

Za manipuláciu s azbestom hrozí trestné stíhanie podľa § 285 Trestného zákona 300/2005 s trestom odňatia slobody až do 5 rokov a tiež trestné stíhanie podľa § 300 Trestného zákona 300/2005 s trestom odňatia slobody až do 8 rokov. Za nedodržanie súvisiacich zákonov hrozia finančné pokuty až do výšky 16.596 €.

Kontakty

+421 904 435 999

KABAMA s.r.o.

Rudná 197

04801 Rudná

kabamasro@gmail.com

Fakturačné údaje

IČO: 54 147 671
DIČ: 2121600393