Skúsenosti, ktorým môžete veriť

O nás

Vítajte na spoločnej stránke rodinných firiem KABAMA s.r.o. a BOMIKA s.r.o. Firma KABAMA s.r.o. je orientovaná na likvidáciu azbestových striech a prepravu nebezpečných odpadov. Firma BOMIKA s.r.o. poskytuje Bezpečnostnú technickú službu, služby technika požiarnej ochrany, kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov a odbornú spôsobilosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

KABAMA s.r.o.

Likvidáciu azbestovej strechy nechajte na nás. Zabezpečíme povoľovacie konanie na príslušných úradoch, demontáž a odvoz samotného azbestu, všetko na základe oprávnení a povolení, ktoré vlastníme. Zdravie a spokojnosť klienta je naša priorita.

BOMIKA s.r.o.

K dispozícii sú Vám jednotlivo, alebo spoločne bezpečnostno tehnické služby, služby technika požiarnej ochrany, kotrola hasiacich prístrojov a služby na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

© Sko-Bo. Všetky práva vyhradené.